Positivt vs negativt språk – Skillnader

Viktigt hur du använder språket!

Orden är enormt viktiga kan jag känna många gånger. Vilka ord du använder och hur du använder dem kommer att göra hela skillnaden när det kommer till att leda andra personer.

Antingen kan du lyfta eller sänka din omgivning

När du skall leda andra är som sagt dina ord många gånger avgörande för hur pass bra du leder dem. Vill du lyfta dina medarbetare, dina vänner eller andra så se till att du använder språket på rätt sätt.

positivt sprak

Här nedan ser du skillnaden på ett negativt språk och ett positivt språk: 

Negativt språk:

Predikar: – Du borde jobba lite hårdare!

Hotande: – Om du inte gör som jag säger så!

Föreläsande: Nu skall jag förklara för dig…..

Kategoriserande: Man vet ju hur män/kvinnor/chefer/invandrare är…..

Skuldbeläggande: Det är ju ditt fel….Du är helt misslyckad….

Dömande: Du är aggressiv….Du jobbar dåligt….Du är slö….

Slutna frågor: Visst tycker du att det skall bli roligt att vara med i den här gruppen?

Positivt språk:

Uppmuntrande: Vad roligt att du vill ta mer ansvar….

Berömmande: Ni är välpresterande i den här gruppen…

Uppmärksammande: Jag ser ditt intresse för teknik och fick en idé om hur vi gemensamt kan dra nytta av den…

Medkännande: Du verkar trött…kan jag göra något för dig?

Bekräftande: Jag skall göra vad jag kan för att ta hänsyn till dina önskemål

Aktivt lyssnande: Jag tycker mig höra dig säga att…..

Öppna frågor: Vad är det du strävar efter?

Som du ser så spelar ju språket en enormt stor del i hur du kommer att kunna kommunicera och interagera med in omgivning oavsett vem det är du tänker på. Använder du orden rätt så kommer nya dörrar att öppna sig för dig överallt och du kommer få ett rikare liv på så många sätt när du lär dig att kommunicera på ett positivt sätt.

Denna artikel är inspirerad av material från: Care of utbildning.