NLP Coaching – Coaching med NLP

NLP coaching

NLP – Neuro Lingvistisk Programmering

NLP handlar om sammanhanget mellan det sätt som vi människor tänker på och det sätt vi uttrycker oss på i ord och kroppsspråk. NLP handlar också om hur vi kan använda denna kunskap till att förbättra kommunikationen mellan människor och till att hjälpa oss själva och andra till att ändra begränsande tankar och upptäcka nya möjligheter.

NLP historia

NLP:s historia startade i början av 1970-talet på universitetet i Santa Cruz, Californien, där en psykologistudent, Richard Bandler, och en språklärare (lingvist), John Grinder, slog sig samman för att vidareutveckla den existerande psykologin.

NLP coaching

De började på ett experimenterande plan, för att ta reda på vad det egentligen är som sker inne i människor. Hur bär vi oss åt för att göra oss själva glada, rädda, muntra, olyckliga, osv? Hur gör skickliga människor för att skapa goda resultat?

Våra tankar

Härigenom fann de bland annat, att några människor tänker mest i bilder, andra mest i ljud eller i ord, och åter andra mest i kroppsförnimmelser. Det vill säga att det vi kallar tankar består av dessa ting: bilder, ljud, ord och kropps-förnimmelser. Det spännande med detta är, att det sätt som vi tänker på också avspeglar sig i det sätt som vi uttrycker oss på.

Att kommunicera bättre

Med utgångspunkt i det inre sätt som vi tänker och uttrycker oss på, utvecklade Bandler och Grinder metoder för att lära människor att kommunicera bättre.

De kom fram till att genom att använda hjärnans eget språk – bilder, ljud, ord och kroppsförnimmelser – kunde de otroligt snabbt hjälpa människor till nya perspektiv på sina problem och till att se nya möjligheter. Mot denna bakgrund utvecklade de en rad tekniker för personlig utveckling.

NLP metoden

Den metod som Bandler och Grinder utvecklade kallade de för NeuroLingvistisk Programmering. Neuro därför att det handlar om hjärnan. Lingvistisk därför att det handlar om språk.

Programmering därför att det handlar om hur vi människor „programmerar“ oss själva till att upprepa samma vanor och tankemönster.

I dagligt tal kallas metoden för NLP. Vi har valt att kalla metoden för Neuro Lingvistisk Psykologi, då vi menar, att det bättre uttrycker vad det handlar om.

NLP över hela världen

Idag är NLP utbredd över stora delar av världen, känd som en av de mest effektiva och mjuka terapiformer som finns. NLP används dessutom i affärsvärlden för att förbättra kommunikation och skapa större förståelse för vad det är som sker mellan människor.

NLP kan användas i alla sammanhang, därför att NLP inte innehåller någon „religion“ eller „korrekt inställning“. Den tar däremot utgångs-punkt i att vi människor är mycket olika, och att vi ska respektera varandras olikheter och möta andra – där var de befinner sig.

Större livsglädje och fler möjligheter

Vi bjuder dig välkommen till NLP och lovar, att när du stiftar närmare bekantskap med NLP kommer du att uppleva att det från och med nu är du som styr dina tankar och inte omvänt. NLP kommer att ge dig större livsglädje och fler personliga möjligheter!

NLP Coaching

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *