Vad är coaching?

vad ar coaching

Vad är coaching egentligen?

Ordet coach kommer ursprungligen från Ungern och ordet kocsi, vilket betyder en vagn från byn Kocs. Kocs var på 1500-talet känt för att tillverka mycket välgjorda vagnar. Dessa välgjorda vagnar tog människor från en plats till en annan – De bar alltså fram en människa från en nuvarande plats/situation till en önskad plats/situation.

Coaching handar inte om att en person skall bära fram en annan person eller grupp rent bokstavligt. Coachen skall istället i en kreativ miljö lyfta och hjälpa denne eller dessa individer att se och använda hela sin potential.

När används ordet coach?

Coach används numera i många olika sitiuationer och smmanhang. Det är vanligt att coach nämns som: – träningscoach, hälsocoach, hundcoach, fotbollscoach, ishockeycoach, viktcoach, affärscoach, jobbcoach, relationscoach och karriärcoach.

Coachande

I media används ordet coach flitigt och då avser man ofta en expert inom ett visst område. Coach kan även avses som en form av rådgivare. En bra och professionell coach är allt annat än rådgivare eller expert.

Du kommer inte att få varken tips, lösningar eller råd hos en riktigt bra coach, utan du kommer att få ett antal frågor som du själv hittar svaren på tillsammans med din coach. Du har själv alla svaren och lösningar inom dig, dina problem och ditt liv, så coachen kommer medvetande göra detta genom att ställa väl formulerande frågor där du har svaren inom dig.

Så vad gör en coach?

En bra coach arbetar för att göra personen eller gruppen framgångsrik i den förändringsprocess som den står inför. Coachen guidar och hjälper individen att själv hitta svaren och lösningar inombords. Coachen stöttar och medvetandegör kunskap inom klienten för att skapa förändring och framgång.

Man söker att hitta nya vägar och agera på nya sätt för att utvecklas och ta sig till nya lösningar. Coachen arbetar med att stärka klientens jagkänsla och en förutsättning är att klienten själv vill ta ansvar för sina handligar och val.

vad ar coaching

En coach lyfter personer och grupper

En Coach har ett brinnande och självklart intresse av att se personer och grupper växa samt utvecklas till sin fulla potential. En bra och utbildad coach är expert på att frigöra människor inre utveckling samt främja utveckling för att nå sina mål och må så bra som möjligt.

En Coach kommer inte tips eller råd, som man stöter på i så många andra delar av livet, utan coachen ställer väl utvalda frågor, som ger klienten möjlighet till nya tankebanor och nya sätt att se och förhålla sig till sig och sina perspektiv på tillvaron.

Främsta verktyg är:

  • Aktivt lyssnande
  • Kraftfulla frågor

Coachen behöver aktivt lyssna på klienten för att hela tiden kunna ställa rätt frågor så klienten tar sig själv framåt i utvecklingsprocessen. Ett coachingsamtal tar klienten framåt i sin egen process och coachen styr klienten uppåt och framåt i nya tankar och idéer om hur denne skall lösa sina problem och verkligen se nya lösningar.

Förmåga att kommunicera tydligt, effektivt och utmanande är ytterligare verktyg coachen använder för att stötta klienten att själv finna svaren och vägen till förändring.

En bra coach skapar tillit och förtroende

När man befinner sig i utveckling och förändring så är man oftast osäker. Man vet vad man har, men man vet inte vad man kommer att få. Coachen behöver då skapa tillit och en trygghet i processen. Coachen agerar ofta som ett stöd när klienten eller gruppen kastar sig ut i nya tankar och idéer om hur lösningar skall ske.

Coaching mall

Klienten går framåt i sin takt och coachen stödjer förändringen på ett tryggt och säkert sätt. Coachen håller även koll på målet och styr samtalen och utvecklingen i den riktningen. Coachen skall vara skicklig på att skapa genuina, kreativa och utvecklande möten.

För att skapa en förändring är tydliga mål viktiga. Coachen hjälper klienten att sätta realistiska mål, hålla fokus på uppsatta mål samt uppmuntrar klienten på vägen mot målet.

Coaching är en aktiv handling

En del tror att när man blir coachad så är man passiv. Inget kan vara mer fel tycker jag för att ta sig vidare i sin förändringsprocess och bli medveten om nya tankar och idéer, så behöver man vara aktiv.

Som klient så utmanas du av din coach att se nya sätt hos dig själv, du kommer bli medveten om dig själv på ett nytt sätt. Coachen uppmuntrar att klienten utmanar sig själv, sina värderingar, sina handlingar och föreställningar om sig själv och världen.

Man sätter upp mål och en handlingsplan som klienten använder sig av för att kunna förankra dessa handlingar i verkligheten. Klienten kommer behöva handla!

När kienten befinner sig mellan coachingsamtalen så är det upp till denne att ta sig mot målet och att använda sig av handlingsplanen. Klienten bestämmer vad samtalen skall handla om och coachen använder sina verktyg för att klienten skall utvecklas mot målen.

Coachen ställer frågorna och klienten kommer svaren. Klienten ansvarar för att processen sker och att dennes handlingar överensstämmer med målen. Valen och handlingarna är helt upp till klienten.

Coaching – Hur kan det funka så bra?

Coaching har fått en allt större roll både för personer och organisationer numera i vardagen. Det är ett hållbart sätt att utveckla sig och grupper samt företag för att nå sina mål på ett bra och smart sätt.

Coaching fungerar så bra för att det är ett strukturerat och väldigt tydligt sätt där samtalet är i fokus och klienten själv kommer fram till sina egna lösningar.

coaching grupp

Coachen hjälper som sagt till med struktur, rätt frågor och styr klienten mot sina mål på ett bra och fint sätt. Det krävs absolut insats av klienten och man arbetar mycket med ”här och nu samt framåt”, som tankar för att skapa det man vill uppnå samt frigöra personens eller organisationens potential.

Coaching syftar till att lyfta och utveckla det starka, friska och positiva.

Coaching är mycket motivationsskapande och man arbetar härifrån och framåt med fokus på nytt och effektivare tänkande och handlande.

Coachingen arbetar för att frigöra resurser och potential ifrån grunden av människan. Man vill att personen skall utnyttja hela sin potential på ett friskt och bra sätt!

Grundtanken inom coachingen är att det inom oss alla finns en kunskap om vad vi bör göra för att må bra och lyckas med det vi önskar.

Coaching i arbetslivet

Coaching används för att man skall skapa personlig utveckling och förändringsarbete, individuellt och inom grupper och organisationer.

Man syftar till att individen skall hitta sina egna nycklar och frigöra sin egen potential! Alla kan ha nytta av coaching både privat och i arbetslivet.

Tar medarbetare bättre hand om sig själv och sina mål, så skapas en bättre arbetsmiljö samt personen som genomgått coaching tar större ansvar för sina handlingar och sitt eget välmående i mångt och mycket.

Coaching är ett aktivt val till ett bättre liv om man vill se det på ett såpass stort sätt och det tycker jag absolut att man skall göra många gånger.

Du kan ha massor av nytta av en bra coach och kan på så sätt få ett mer fullvärdigt liv samt se saker på helt nya sätt. Allt finns inom dig!

Skall du utbilda dig till coach eller arbeta som coach så finns det många vägar att välja. En Diplomerad Coach/Certifierad Coach kan arbeta som professionell coach i personlig utveckling, individuellt och i grupp.

grupp coaching

Coaching som verktyg för att stärka och lyfta användas ofta som kompletterande kompetens i många yrken; bland lärare, bland ledare, chefer på olika nivåer, bland personalansvariga, hälso-och sjukvårdspersonal, olika former av psykologer, socionomer, alternativterapeuter m fl.

Nu har du förhoppningsvis fått en större förståelse och inblick i vad coaching är för något och vi hoppas självklart att du skall tycka att det är ett spännande och bra sätt för att antingen hjälpa andra att lyckas eller att själv lyckas.

Man blir aldrig fullärd utan kan alltid ta hjälp av coaching vart man än befinner sig i livet. Detta är vårt svar på:

Vad är coaching?

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *